AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

vostre nom grup: Oriol Clapera B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:


http://galeon.com/penestristes/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4